ναὶ\ μὰ\ Δία


ναὶ\ μὰ\ Δία
клянусь Зевсом

Ancient Greek-Russian simple. 2014.